Câu hỏi: Sóng biển là

Câu hỏi: Sóng biển là
A. Hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng.
B. Sự chuyển động của nước biển từ ngoai khơi xô vào bờ.
C. Hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang.
D. Sự di chuyển của các biển theo các hướng khác nhau

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/59 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh