Câu hỏi: Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra chủ yếu ở

Câu hỏi: Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra chủ yếu ở
A. các nước đang phát triển.
B. các nước công nghiệp mới.
C. các nước phát triển.
D. khu vực châu Phi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/13, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh