Câu hỏi: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN biểu hiện qua:

Câu hỏi: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN biểu hiện qua:
A. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực
B. Hình thành một thị trường chung
C. Cùng hợp tác để sản xuất ra sản phẩn
D. Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.
Giải thích: (trang 59 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh