Câu hỏi: Sự khác nhau cơ bản giữa vận tải đường sắt và đường ô tô là:

Câu hỏi: Sự khác nhau cơ bản giữa vận tải đường sắt và đường ô tô là:
A. Đường sắt di chuyển trên đường ray cố định, đường ô tô di chuyển trên nhiều dạng địa hình.
B. Đường sắt di chuyển trên biển, đường ô tô di chuyển trên nhiều dạng địa hình.
C. Đường sắt di chuyển trên đường ray cố định, đường ô tô di chuyển trên biển.
D. Đường sắt di chuyển trên đường nhiều dạng địa hình, đường ô tô di chuyển trên đường ray cố định.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Ưu điểm nổi bật của vận tải đường ô tô là tính cơ động cao, có khả năng thích nghi với nhiều dạng địa hình (miền núi, đồng bằng, địa hình dốc hiểm trở; có thể di chuyển vào các tuyến đường nằm sâu bên trong…).
– Trong khi đó vận tải đường sắt lại có tính cơ động thấp, chỉ hoạt động được trên những tuyến đường ray cố định.
=> Đây là điểm khác biệt cơ bản của hai ngành này.

Author: Cô Minh Anh