Câu hỏi: Sự phân bố các đới khí hậu, các nhóm đất trên Trái Đất biểu hiện của quy luật

Câu hỏi: Sự phân bố các đới khí hậu, các nhóm đất trên Trái Đất biểu hiện của quy luật
A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh.
B. Quy luật phi địa đới.
C. Quy luật nhịp điệu.
D. Quy luật địa đới.

Gợi ý câu trả lời

Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ từ xích đạo về 2 cực.Các đới khí hậu và nhóm đất trên Trái Đất phân bố theo chiều vĩ độ. ( từ Bắc đến Nam).
⇒ Sự phân bố các đới khí hậu trên Trái Đất, các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật là biểu hiện của quy luật địa đới.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh