Câu hỏi: Sự phân bố của ngành công nghiệp nào sau đây không phụ thuộc chặt chẽ vào vị trí nguồn nguyên liệu

Câu hỏi: Sự phân bố của ngành công nghiệp nào sau đây không phụ thuộc chặt chẽ vào vị trí nguồn nguyên liệu
A. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
B. Công nghiệp điện tử – tin học.
C. Công nghiệp khai thác khoáng sản.
D. Công nghiệp luyện kim.

Gợi ý câu trả lời

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp khai thác khoáng sản, luyện kim đều phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu ⇒ vì vậy chúng thường phân bố gần vùng nguyên liệu → thuận tiện cho hoạt động khai thác và vận chuyển nguyên liệu từ nơi khai thác đến các nhà máy chế biến.
– Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm sử dụng nguyên liệu ngành nông nghiệp → phân bố gần các vùng chuyên canh cây công nghiệp, các trang trại chăn nuôi, vùng trọng điểm lương thực, đánh bắt tôm cá..
– Công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố gần các mỏ khoáng sản.
– Công nghiệp luyện kim sử dụng nguyên liệu từ các mỏ quặng kim loại, phi kim → phân bố gần nơi khai thác.
⇒ Loại trừ đáp án A, C, D
– Công nghiệp điện tử – tin học là ngành công nghệ cao, chủ yếu sử dụng kĩ thuật công nghệ hiện đại và chất xám để tạo ra sản phẩm
⇒ Công nghiệp điện tử – tin học không phụ thuộc chặt chẽ vào vị trí nguyên liệu.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh