Câu hỏi: Suy giảm đa dạng sinh học sẽ dẫn tới hậu quả nào sau đây?

Câu hỏi: Suy giảm đa dạng sinh học sẽ dẫn tới hậu quả nào sau đây?
A. Nước biển ngày càng dâng cao
B. Xâm nhập mặn ngày càng sâu vào đất liền.
C. Mất đi nhiều loài sinh vật, các gen di truyền
D. Gia tăng các hiện tượng động đất, núi lửa

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II.3, SGK/15 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh