Câu hỏi: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất được thể hiện qua:

Câu hỏi: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất được thể hiện qua:
A. Các vận động kiến tạo, các hoạt động động đất, núi lửa
B. Hiện tượng El Nino
C. Hiện tượng bão lũ
D. Hiện tượng xói mòn, sạt lở đất

Gợi ý câu trả lời

Tác động của nội lực thể hiện thông qua các vận động kiến tạo, làm cho các lục địa nâng lên hay hạ xuống,uốn nếp hay đứt gãy, gây ra động đất hay núi lửa…
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh