Câu hỏi: Tác động của nội lực đến địa hình nước ta là

Câu hỏi: Tác động của nội lực đến địa hình nước ta là
A. Địa hình hướng tây bắc – đông nam và vòng cung.
B. Hình thành 2 vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.
C. Địa hình có tính phân bậc rõ rệt, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.
D. Hiện tượng xói mòn, sạt lở đất diễn ra mạnh mẽ ở vùng đồi núi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Do chịu tác động của vận động tạo núi Anpơ – Himalaya, địa hình nước ta được nâng cao trẻ hóa, cường độ nâng lên mạnh nhất ở khu vực Tây Bắc. Địa hình có tính phân bậc và thấp dần từ tây bắc xuống đông nam (khu vực Tây Bắc có địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước)

Author: Cô Minh Anh