Câu hỏi: Tác động trực tiếp của hiện tượng hiệu ứng nhà kính là?

Câu hỏi: Tác động trực tiếp của hiện tượng hiệu ứng nhà kính là?
A. Tan băng ở hai cực Trái Đất.
B. Mực nước biển dâng cao hơn.
C. Nhiệt độ toàn cầu nóng lên.
D. Xâm nhập mặn vào sâu nội địa hơn.

Gợi ý câu trả lời

Xác định từ khóa “tác động trực tiếp” ⇒ hiệu ứng nhà kính là hiện tượng tia sáng Mặt Trời xuyên qua khí quyển và chiếu thẳng xuống mặt đất. Sau đó mặt đất hấp thụ chúng và nóng lên lại tiếp tục bức xạ sóng dài vào khí quyển để khí CO2 hấp thụ làm cho không khí tăng nhiệt.
⇒ Như vậy tác động trực tiếp của hiện tượng hiệu ứng nhà kính là làm cho nhiệt độ toàn cầu nóng lên.
Đáp án cần chọn là: C
Chú ý: Hiện tượng băng tan hai cực và mực nước biển tăng là hậu quả của hiện tượng trái đất nóng lên.

Author: Cô Minh Anh