Câu hỏi: Tài nguyên giàu có nhất ở Tây Nam Á là?

Câu hỏi: Tài nguyên giàu có nhất ở Tây Nam Á là?
A. Kim cương.
B. Quặng đồng.
C. Dầu khí.
D. Kim loại màu.

Gợi ý câu trả lời

Tài nguyên giàu có nhất ở Tây Nam Á là dầu mỏ, tập trung quanh vịnh Pec-xich.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh