Câu hỏi: Tài nguyên nước, không khí không bị hao kiệt do

Câu hỏi: Tài nguyên nước, không khí không bị hao kiệt do
A. Rất nhiều con người không thể sử dụng hết.
B. Có thể tái tạo, tái sử dụng được.
C. Thuộc về tự nhiên nên tự nhiên sẽ sản sinh ra.
D. Ở đâu cũng có và con người có thể tạo ra.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Tài nguyên nước, không khí không bị hao kiệt do không khí và nước có lượng rất lớn trên Trái Đất đến mức con người không thể sử dụng làm cho chúng cạn kiệt được. Tuy nhiên chúng phân bố không đều theo không gian và thời gian nên vẫn có những nơi thiếu hoặc đang bị ô nhiễm nghiệm trọng.

Author: Cô Minh Anh