Câu hỏi: Tại sao bình quân lương thực theo đầu người của Ấn Độ còn thấp?

Câu hỏi: Tại sao bình quân lương thực theo đầu người của Ấn Độ còn thấp?
A. Sản lượng lương thực thấp.
B. Số dân quá đông.
C. Ít sử dụng lương thực.
D. Không có nhiều quỹ đất để sản xuất lương thực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu bình quân lương thực theo đầu người của Ấn Độ còn thấp là do Ấn Độ là một trong 3 cường quốc về dân số (sau Trung Quốc).

Author: Cô Minh Anh