Câu hỏi: Tại sao các hoạt động thương mại có tác dụng điều tiết sản xuất?

Câu hỏi: Tại sao các hoạt động thương mại có tác dụng điều tiết sản xuất?
A. Trong sản xuất hàng hóa mọi sản phẩm đều đem ra trao đổi trên thị trường
B. Là khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng
C. Luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua
D. Tạo ra tập quán tiêu dùng mới và mở rộng thị trường

Gợi ý câu trả lời

– Thương mại là khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.
– Hoạt động thương mại có vai trò điều tiết sản xuất vì trong một nền sản xuất hàng hóa mọi sản phẩm từ ngành nông nghiệp (hoa quả, các sản phẩm từ nông nghiệp, thủy hải sản, …) đến các sản phẩm từ ngành công nghiệp (máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận tải,…) đều đem ra trao đổi trên thị trường.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh