Câu hỏi: Tại sao các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển?

Câu hỏi: Tại sao các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển?
A. Đây là ngành đem lại hiệu quả kinh tế cao
B. Phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển
C. Đây là những ngành tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hóa
D. Do sự phân công lao động quốc tế

Gợi ý câu trả lời

Nguyên nhân các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển chủ yếu là vì các ngành công nghiệp nhẹ phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển: vốn đầu tư ít, thời gian thu hồi vốn nhanh; qui trình sản xuất không phức tạp; sử dụng nhiều lao động và nguồn nguyên liệu tại chỗ (chủ yếu từ nông nghiệp), tạo ra nhiều mặt hàng xuất khẩu có giá trị.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh