Câu hỏi: Tại sao có hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa?

Câu hỏi: Tại sao có hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa?
A. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với vận tốc không đổi.
B. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với chu kì một năm.
C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với trục nghiêng không đổi.
D. Trái Đất hình cầu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa là do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với trục nghiêng không đổi.

Author: Cô Minh Anh