Câu hỏi: Tại sao hiện nay ngành đường sắt đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi ngành đường ô tô?

Câu hỏi: Tại sao hiện nay ngành đường sắt đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi ngành đường ô tô?
A. Thiếu cơ động, chỉ hoạt động được trên những tuyến cố định
B. Cần nguồn vốn đầu tư nâng cấp tàu, xây dựng hệ thống ga lớn
C. Sử dụng nhiều lao động để điều hành nhà ga, hệ thống bán vé
D. Ít tiện nghi, tốc độ chậm, khả năng vượt dốc nhỏ, giá thành rẻ

Gợi ý câu trả lời

Hiện nay ngành đường sắt đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi ngành đường ô tô chủ yếu do ngành đường sắt là ngành thiếu cơ động, chỉ hoạt động được trên những tuyến cố định (có đường ray) cùng với đó là sự xuống cấp nghiêm trọng của ngành đường sắt (tàu, đường ray,..).
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh