Câu hỏi: Tại sao hiện nay ngành đường sắt đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi ngành đường ô tô?

Câu hỏi: Tại sao hiện nay ngành đường sắt đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi ngành đường ô tô?
A. Thiếu cơ động, chỉ hoạt động được trên những tuyến cố định.
B. Vốn đầu tư lớn.
C. Sử dụng nhiều lao động để điều hành.
D. Ít tiện nghi, nguy hiểm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Hiện nay ngành đường sắt đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi ngành đường ô tô chủ yếu do ngành đường sắt là ngành thiếu cơ động, chỉ hoạt động được trên những tuyến cố định cùng với đó là sự xuống cấp nghiêm trọng của ngành đường sắt.

Author: Cô Minh Anh