Câu hỏi: Tại sao lại có chuỗi hồ ở cao nguyên Đông Phi?

Câu hỏi: Tại sao lại có chuỗi hồ ở cao nguyên Đông Phi?
A. Vận động nâng lên.
B. Khúc uốn của sông.
C. Vùng trũng của địa hình.
D. Các vận động đứt gãy, tách giãn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Hồ Lớn châu Phi hay Đại Hồ châu Phi là một chuỗi các hồ tạo thành một phần của các hồ Thung lũng Đứt gãy nằm tại và xung quanh Đới tách giãn Đông Phi. Chúng bao gồm hồ Victoria, hồ nước ngọt lớn thứ hai thế giới về diện tích bề mặt; và hồ Tanganyika, hồ lớn thứ hai thế giới về dung tích và cũng là hồ sâu thứ hai thế giới. Thuật ngữ Hồ Lớn cũng được sử dụng, nhưng ít phổ biến.

Author: Cô Minh Anh