Câu hỏi: Tại sao ngành luyện kim màu thường phát triển mạnh ở các nước phát triển?

Câu hỏi: Tại sao ngành luyện kim màu thường phát triển mạnh ở các nước phát triển?
A. Đòi hỏi lớn về vốn đầu tư.
B. Qui trình công nghệ phức tạp.
C. Nhu cầu sử dụng lớn.
D. Trình độ người lao động chất lượng.

Gợi ý câu trả lời

Các nước phát triển như Hoa Kì, LB Nga, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a là những nước giàu quặng kim loại màu, đồng thời có ngành sản xuất kim loại màu phát triển. Ngành luyện kim màu thường phát triển mạnh ở các nước phát triển vì quặng kim loại màu là các quặng có hàm lượng kim loại thường thấp và lại ở dạng đa kim nên đòi hỏi quy trình chế luyện phức tạp, kĩ thuật cao cũng như vốn đầu tư lớn,…
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh