Câu hỏi: Tại sao nói “Châu Á là cái nôi của nền văn minh lúa nước”?

Câu hỏi: Tại sao nói “Châu Á là cái nôi của nền văn minh lúa nước”?
A. Lúa gạo cung cấp nguồn tinh bột quan trọng đối với đời sống con người.
B. Điều kiện khí hậu nóng ẩm, các đồng bằng phù sa màu mỡ rộng lớn.
C. Trình độ khoa học kĩ thuật phát triển, trình độ thâm canh cao.
D. Các giống lúa năng suất cao, công nghiệp xay xát phát triển mạnh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
– Châu Á có lãnh thổ rộng lớn, khu vực phía Đông, Nam và Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới – nhiệt độ cao, độ ẩm lớn,lương mưa lớn; tập trung các vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn trên thế giới: đồng bằng sông Ấn – Hằng (Ấn Độ), đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam (Trung Quốc), đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam),…Sông ngòi phát triển, nhiều con sông lớn hằng năm bồi đắp phù sa màu mỡ, mang lại lượng nước dồi dào.
– Mặt khác, cây lúa gạo có đặc điểm sinh thái: ưa khí hậu nóng ẩm, lượng nước lớn, đất phù sa màu mỡ.

Author: Cô Minh Anh