Câu hỏi: Tại sao ở kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa, cây cối hầu như không phát triển, hình thành các hoang mạc?

Câu hỏi: Tại sao ở kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa, cây cối hầu như không phát triển, hình thành các hoang mạc?
A. Gió thổi quá mạnh.
B. Nhiệt độ quá cao.
C. Độ ẩm quá thấp.
D. Thiếu ánh sáng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Ở kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa, cây cối hầu như không phát triển, hình thành các hoang mạc, nguyên nhân chủ yếu là do độ ẩm ở đây quá thấp cây cuối rất khó phát triển.

Author: Cô Minh Anh