Câu hỏi: Tại sao ở miền khí hậu lạnh, phong hóa lí học xảy ra mạnh?

Câu hỏi: Tại sao ở miền khí hậu lạnh, phong hóa lí học xảy ra mạnh?
A. Nước trong các vết nứt của đá khi đóng băng sẽ tăng thể tích làm vỡ khối đá.
B. Nước đóng băng sẽ nặng hơn đè lên các khối đá làm vỡ khối đá.
C. Khối đá bị lạnh sẽ giòn hơn và dễ vỡ hơn.
D. Khí hậu lạnh giúp cho nước dễ xâm nhập vào đá và phá hủy đá.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Ở các vùng, miền có khí hậu lạnh quá trình phong hóa lí học xảy ra mạnh là do nước trong các khe đá sẽ đóng băng làm tăng thể tích nước và sẽ làm vỡ các khối đá.

Author: Cô Minh Anh