Câu hỏi: Tại sao trong khoảng thời gian từ 21 – 3 đến 23 – 9 ở bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm?

Câu hỏi: Tại sao trong khoảng thời gian từ 21 – 3 đến 23 – 9 ở bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm?
A. Bán cầu Bắc là mùa xuân và mùa hạ.
B. Vận tốc chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời giảm đi.
C. Bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời.
D. Bán cầu Bắc chếch xa Mặt Trời.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Trong khoảng thời gian từ 21 – 3 đến 23 – 9 ở bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm do bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời.

Author: Cô Minh Anh