Câu hỏi: Tại sao trong thời gian gần đây, tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra nghiêm trọng hơn?

Câu hỏi: Tại sao trong thời gian gần đây, tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra nghiêm trọng hơn?
A. Địa hình thấp, ba mặt giáp biển.
B. Mùa khô kéo dài, nền nhiệt cao.
C. Ba mặt giáp biển, mạng lưới kênh rạch chằng chịt.
D. Ảnh hưởng của El Nino và các hồ thuỷ điện ở thượng nguồn.

Gợi ý câu trả lời

D Bài: 41: Sở dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL – Đồng bằng sông Cửu Long – Mục 2 thế mạnh và hạn chế – ý b Hạn chế: các thiên tai khác: Ảnh hưởng của El Nino và các hồ thuỷ điện ở thượng nguồn.

Author: Cô Minh Anh