Câu hỏi: Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục:

Câu hỏi: Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục:
A. Châu Á-châu Âu- châu Phi
B. Châu Á-châu Âu- châu Mĩ
C. Châu Á-châu Phi-châu Mĩ
D. Châu Á-châu Âu- châu Đại Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Châu Á-châu Âu- châu Phi
Giải thích: trang 29 SGK Địa lí 8.

Author: Cô Minh Anh