Câu hỏi: Tây Nam Á nằm ở vị trí cầu nối giữa ba châu lục nào sau đây?

Câu hỏi: Tây Nam Á nằm ở vị trí cầu nối giữa ba châu lục nào sau đây?
A. Âu – Á – Phi.
B. Âu – Á – Úc.
C. Á – Âu – Mĩ.
D. Á – Mĩ – Phi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/28, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh