Câu hỏi: Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực:

Câu hỏi: Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực:
A. Đông Nam Á, Nam Á, Bắc Mĩ, Châu Âu.
B. Bắc Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, Châu Đại Dương.
C. Bắc Mĩ, Châu Âu, Đông Nam Á.
D. Bắc Mĩ, Bắc Á, Châu Âu,Đông Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Bắc Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, Châu Đại Dương.
Giải thích: trang 32 SGK Địa lí lớp 8.

Author: Cô Minh Anh