Câu hỏi: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO$_{4}$ . Xảy ra hiện tượng:

Câu hỏi: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO$_{4}$ . Xảy ra hiện tượng:
A. Không có dấu hiệu phản ứng
B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO$_{4}$ nhạt dần.
C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO$_{4}$ nhạt dần.
D. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi mà

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh