Câu hỏi: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO$_{4}$. Xảy ra hiện tượng:

Câu hỏi: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO$_{4}$. Xảy ra hiện tượng:
A. Không có dấu hiệu phản ứng.
B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO$_{4}$ nhạt dần.
C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO$_{4}$ nhạt dần.
D. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
2Al + 3CuSO$_{4}$ → Al$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$ + 3Cu
→ Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO$_{4}$ nhạt dần.

Author: Cô Minh Anh