Câu hỏi: Thạch quyển bao gồm

Câu hỏi: Thạch quyển bao gồm
A. Bộ phận vỏ lục địa và vỏ đại dương.
B. Tầng badan, tầng trầm tích, tầng granit.
C. Phần trên của lớp manti và lớp vỏ trái đất.
D. Lớp vỏ trái đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/26 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh