Câu hỏi: Than đá, dầu mỏ, vàng, kim cương, sắt,… tập trung chủ yếu ở

Câu hỏi: Than đá, dầu mỏ, vàng, kim cương, sắt,… tập trung chủ yếu ở
A. phần phía Tây.
B. phần phía Đông.
C. phần phía Nam.
D. phần phía Bắc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/61, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh