Câu hỏi: Thành tựu nổi bật nhất đạt được sau năm 2000 là

Câu hỏi: Thành tựu nổi bật nhất đạt được sau năm 2000 là
A. vượt qua khủng hoảng, dần ổn định và đi lên.
B. giá trị nhập siêu ngày càng tăng.
C. đời sống nhân dân được cải thiện.
D. sản lượng các ngành kinh tế có xu hướng tăng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/67, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh