Câu hỏi: Thế mạnh nổi bật ở đồng bằng Đông Âu của LB Nga là

Câu hỏi: Thế mạnh nổi bật ở đồng bằng Đông Âu của LB Nga là
A. vùng giàu có về khoáng sản đang được khai thác.
B. vùng trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi.
C. có diện tích đất hoang hóa nhiều đang được cải tạo.
D. vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn nhất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/62, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh