Câu hỏi: Theo chiều kinh tuyến, vùng Xích đạo có

Câu hỏi: Theo chiều kinh tuyến, vùng Xích đạo có
A. lượng mưa nhiều nhất.
B. nhiệt độ trung bình năm cao nhất.
C. nhiệt độ trung bình năm thấp nhất.
D. lượng mưa ít nhất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh