Câu hỏi: Theo quy định, những người sống ở múi giờ nào chuyển sang một ngày mới đầu tiên trên Trái Đất?

Câu hỏi: Theo quy định, những người sống ở múi giờ nào chuyển sang một ngày mới đầu tiên trên Trái Đất?
A. Múi giờ số 0.
B. Múi giờ số 6.
C. Múi giờ số 12.
D. Múi giờ số 18.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục II, SGK/21 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh