Câu hỏi: Theo quy luật cung-cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả

Câu hỏi: Theo quy luật cung-cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả
A. Có xu hướng tăng, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.
B. Có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.
C. Có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.
D. Có xu hướng giảm, kích thích mở rộng sản xuất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/154 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh