Câu hỏi: Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn các nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi là do

Câu hỏi: Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn các nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi là do
A. nước ta nằm ở gần trung tâm vùng Đông Nam.
B. vị trí giáp biển Đông và ảnh hưởng của gió mùa.
C. nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.
D. nằm ở vị trí tiếp giáp của nhiều hệ thống tự nhiên.

Gợi ý câu trả lời

Do vị trí giáp biển Đông và ảnh hưởng của gió mùa. Tác động của các khối khí di chuyển qua biển kết hợp với vai trò của biển Đông – nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt và ẩm làm cho thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. Do đó thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn các nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi
Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh