Câu hỏi: Thiên tai thường xuyên xảy ra trên lãnh thổ Nhật Bản là

Câu hỏi: Thiên tai thường xuyên xảy ra trên lãnh thổ Nhật Bản là
A. bão.
B. động đất.
C. hạn hán.
D. ngập lụt.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/75, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh