Câu hỏi: Thổi từ đất liền ra biển, vào ban đêm là đặc điểm của gió nào dưới đây?

Câu hỏi: Thổi từ đất liền ra biển, vào ban đêm là đặc điểm của gió nào dưới đây?
A. Gió đất.
B. Gió biển.
C. Gió fơn.
D. Gió núi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/46, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh