Câu hỏi: Thử thách lớn nhất của loài người trong quá trình phát triển hiện nay là

Câu hỏi: Thử thách lớn nhất của loài người trong quá trình phát triển hiện nay là
A. Xung đột chính trị xảy ra khắp nơi.
B. Nhiều tài nguyên đang bị cạn kiệt, trong khi sản xuất xã hội không ngừng được mở rộng.
C. Bệnh dịch, nạn thiếu lương thực ngày càng tăng.
D. Ô nhiễm môi trường nước và không khí ngày càng tăng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/161 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh