Câu hỏi: Thử thách lớn nhất của loài người trong quá trình phát triển hiện nay là

Câu hỏi: Thử thách lớn nhất của loài người trong quá trình phát triển hiện nay là
A. Xung đột chính trị xảy ra khắp nơi và nạn di cư, di dân mạnh.
B. Tài nguyên bị cạn kiệt, trong khi sản xuất không ngừng mở rộng.
C. Bệnh dịch, nạn thiếu lương thực ngày càng tăng ở nhiều nước.
D. Ô nhiễm môi trường nước và không khí ngày càng tăng nhanh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Thử thách lớn nhất của loài người trong quá trình phát triển hiện nay là nhiều tài nguyên thiên nhiên đang bị cạn kiệt, trong khi sản xuất xã hội không ngừng được mở rộng.

Author: Cô Minh Anh