Câu hỏi: Thuận lợi đối với khai thác hải sản ở Đông Nam Bộ là

Câu hỏi: Thuận lợi đối với khai thác hải sản ở Đông Nam Bộ là
A. rừng ngập mặn
B. có các ngư trường.
C. nhiều bãi biển.
D. bãi triều rộng.

Gợi ý câu trả lời

Thuận lợi đối với khai thác hải sản ở Đông Nam Bộ là có ngư trường
Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh