Câu hỏi: Thực phẩm thủy sản khác với thực phẩm từ chăn nuôi là:

Câu hỏi: Thực phẩm thủy sản khác với thực phẩm từ chăn nuôi là:
A. Giàu chất đạm, dễ tiêu hóa.
B. Dễ tiêu hóa, không gây béo phì, có nhiều nguyên tố vi lượng dễ hấp thụ.
C. Giàu chất béo, không gây béo phì.
D. Giàu chất đạm và chất béo hơn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Thực phẩm thủy sản khác với thực phẩm từ chăn nuôi là dễ tiêu hóa, không gây béo phì và có nhiều nguyên tố vi lượng dễ hấp thụ.

Author: Cô Minh Anh