Câu hỏi: Thực vật là nguồn cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật trên thế giới nên thực vật

Câu hỏi: Thực vật là nguồn cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật trên thế giới nên thực vật
A. ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật.
B. cản trở sự phát triển của các loài động vật.
C. làm thay đổi môi trường sống của động vật.
D. là nơi cư trú của một số loài động vật yếu thế.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Thức ăn là nhân tố quyết định đối với sự phát triển và phân bố động vật.
– Thực vật là nguồn thức ăn quan trọng đối với nhiều loài động vật, rừng còn là nơi cư trú của nhiều loài chim thú.
– Mặt khác nhiều động vật ăn thực vật lại là thức ăn của động vật ăn thịt. Sự phát triển phân bố các loài động vật ăn thực vật kéo theo sự phát triển và phân bố của nhiều động vật ăn thịt.
=> Như vậy, nơi nào thực vật phong phú thì động vật cũng phong phú và ngược lại.

Author: Cô Minh Anh