Câu hỏi: Thung lũng sông Hồng ở nước ta được hình thanh do kết quả của hiện tượng

Câu hỏi: Thung lũng sông Hồng ở nước ta được hình thanh do kết quả của hiện tượng
A. đứt gãy.
B. biển tiến.
C. uốn nếp.
D. di chuyển của các địa mảng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục II, SGK/30 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh