Câu hỏi: Tình trạng đô thị hóa tự phát ở Mĩ La Tinh là do

Câu hỏi: Tình trạng đô thị hóa tự phát ở Mĩ La Tinh là do
A. nền công nghiệp phát triển quá nhanh.
B. dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.
C. năng suất nông nghiệp lạc hậu quá thấp.
D. sự xâm lược ồ ạt của các nước đế quốc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Đô thị hóa tự phát là tình trạng người dân di cư tự do từ nông thôn lên thành phố để tìm kiếm việc làm. Ở Mĩ La – tinh, do cuộc cải cách ruộng đất không triệt để nên dân nghèo không có ruộng ồ ạt kéo ra thành phố tìm việc làm dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát.

Author: Cô Minh Anh