Câu hỏi: Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả nào dưới đây?

Câu hỏi: Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả nào dưới đây?
A. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu
B. thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước
C. làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước
D. đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/10, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh