Câu hỏi: Tổng trữ năng thủy điện của LB Nga tập trung chủ yếu trên các sông ở vùng

Câu hỏi: Tổng trữ năng thủy điện của LB Nga tập trung chủ yếu trên các sông ở vùng
A. Đông Âu. B. Núi U-ran.
C. Xi-bia. D. Viễn Đông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/63 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh