Câu hỏi: Trái Đất tự quanh quanh trục sinh ra hệ quả nào dưới đây?

Câu hỏi: Trái Đất tự quanh quanh trục sinh ra hệ quả nào dưới đây?
A. Các mùa trong năm.
B. Sự luân phiên ngày, đêm.
C. Chuyển động biểu kiến hằng năm.
D. Ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Trái Đất có dạng hình cầu nên một nửa luôn đươc chiếu sáng, nửa còn lại không được chiếu sáng -> sinh ra ngày và đêm. Tuy nhiên, do Trái Đất tự quay quanh trục nên mọi nơi ở bề mặt Trái Đất đều lần lượt được Mặt Trời chiếu sáng rồi lại chìm vào bóng tối, gây nên hiện tượng luân phiên ngày, đêm. Các hệ quả ý A, C, D là do Trái Đất quay quanh Mặt Trời sinh ra.

Author: Cô Minh Anh